Cảm ơn những công sức và sự ủng hộ nhiệt tình của Việt AZ dành cho website của Kathy. Web của Kathy được một bài báo đăng tải Top 5 trang web nổi tiếng nhất của showbiz Việt.  Họ nói những điều tuyệt vời về trang web và ca ngợi sự thiết kế chuyên nghiệp. Cảm ơn sự nỗ lực và sáng tạo không ngừng của Việt AZ.