Việt AZ hợp tác xúc tiến TMĐT với đối tác Đan Mạch