Việt AZ hợp tác xúc tiến TMĐT với Sở Công Thương Tp HCM